Toimintamme

Toimintamme pohjautuu Nokian kaupungin varhaiskasvatusuunnitelmaan, meillä yksikössä laadittuun varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmaan sekä jokaisen ryhmän varhaiskasvattajien laatimaan ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa oma varhaiskasvatussuunnitelma, jota päivitetään ja täydennetään kaksi kertaa vuodessa käytävissä varhaiskasvatuskeskusteluissa.

Meillä Kyyninkadun päiväkodissa toiminta pohjautuu päivittäiseen pienryhmätoimintaan, jota toteutetaan ryhmäkohtaisesti joko kiinteissä tai vaihtuvissa pienryhmissä. Toiminnassa keskeisenä periaatteena on aktiivinen oppiminen, joka osallistaa lapsia mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Päiväkotimme on aktiivinen kulttuuripäiväkoti. Olimme mukana pilotoimassa Nokian kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuurisuunnitelmaa. Kulttuuriteemoihin ja päiväkotimme Vinttiteatteriin pääset tutustumaan paremmin nettisivujemme Kulttuuri sivulta.

Päiväkotimme sijaitsee Hopeahovin senioritalon alakerrassa ja tämä mahdollistaakin aivan poikkeuksellisen hienon yhteistyön lasten ja senioreiden välillä. Kuukausittain kokoonnumme yhteisiin lauluhetkiin ja teemme muutenkin paljon yhteistyötä. Seniorit ovat kertoneet perinneleluista ja näyttäneet mm. paperiaskarteluiden ja ruusujen tekemistä. Olemme päässeet myös perehtymään karjalanpiirakoiden valmistamisen saloihin.